ດໍາລັດ ວ່າດ້ວຍທຸລະກິດຈໍາໜ່າຍສີນຄ້າ

Metadata

Name: ດໍາລັດ ວ່າດ້ວຍທຸລະກິດຈໍາໜ່າຍສີນຄ້າ
Issue Number: 206/ນຍ
Issue Date: ເດືອນຕຸລາ 11, 2001
Category: Decree
Status: In Force
Responsible Agency: ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ
pdf Lao: PDF LAO