ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍບັນຊີເຄມີອຸດສາຫະກຳ

Metadata

Name: ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍບັນຊີເຄມີອຸດສາຫະກຳ
Issue Number: 0389/ອ​ຄ.ກອ​ຫ
Issue Date: ເດືອນເມສາ 3, 2018
Category: Decision
Status: In Force
Responsible Agency: ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ
pdf Lao: PDF LAO