ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍທຸລະກິດຂາຍກົງ

Metadata

Name: ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍທຸລະກິດຂາຍກົງ
Issue Number: 0060/ອ​ຄ.ກ​ຄ​ພນ
Issue Date: ເດືອນມັງກອນ 12, 2017
Category: Decision
Status: In Force
Responsible Agency: ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ
pdf Lao: PDF LAO
pdf ENG: PDF EN