ແຈ້ງການ ການສົ່່ງອອກຜະລິດຕະພັນໄມ້ປອກໄປຕ່າງປະເທດ 1242

Metadata

Name: ແຈ້ງການ ການສົ່່ງອອກຜະລິດຕະພັນໄມ້ປອກໄປຕ່າງປະເທດ 1242
Issue Number: 1242/ອຄ
Issue Date: July 18, 2016
Category: Notice
Status: In Force
Responsible Agency: Ministry of Industry and Commerce
pdf Lao: PDF LAO
pdf ENG: PDF EN