ຄຳແນະນຳກ່ຽວກັບການຢັ້ງຢືນແຫຼ່ງກຳເນີດສິນຄ້າທີ່ໄດ້ຮັບສິດທິພິເສດ

Metadata

Name: ຄຳແນະນຳກ່ຽວກັບການຢັ້ງຢືນແຫຼ່ງກຳເນີດສິນຄ້າທີ່ໄດ້ຮັບສິດທິພິເສດ
Issue Number: 0118/ອຄ ກຂອ
Issue Date: January 31, 2020
Category: Instruction
Status: Repealed
Responsible Agency: Ministry of Industry and Commerce
pdf Lao: PDF LAO
pdf ENG: PDF EN
word lao: DOC LAO
word eng: DOC EN