ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ​ວ່າ​ດ້ວຍລະບຽບການຂໍອະນຸຍາດນຳເຂົ້າ​ແລະສົ່ງອອກເຂົ້າ

Metadata

Name: ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ​ວ່າ​ດ້ວຍລະບຽບການຂໍອະນຸຍາດນຳເຂົ້າ​ແລະສົ່ງອອກເຂົ້າ
Issue Number: 0452/ອ​ຄ.ກ​ຂອ
Issue Date: June 1, 2012
Category: Decision
Status: In Force
Responsible Agency: Ministry of Industry and Commerce
pdf Lao: PDF LAO