ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍກອງທືນໝູນວຽນທາດໂປຕາດຊຽມຟຣູອໍໄຣ

Metadata

Name: ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍກອງທືນໝູນວຽນທາດໂປຕາດຊຽມຟຣູອໍໄຣ2470
Issue Number: 2470/ອຄ.ກອຫ
Issue Date: December 11, 2015
Category: Decision
Status: In Force
Responsible Agency: Ministry of Industry and Commerce
pdf Lao: PDF LAO
pdf ENG: PDF EN
word eng: DOC EN