ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍ ການນຳເຂົ້າ ແລະ ສົ່ງອອກ ເພັດຫຍາບ

Metadata

Name: ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍ ການນຳເຂົ້າ ແລະ ສົ່ງອອກ ເພັດຫຍາບ
Issue Number: 0224/ອຄ.ກຂອ
Issue Date: February 8, 2016
Category: Decision
Status: In Force
Responsible Agency: Ministry of Industry and Commerce
pdf Lao: PDF LAO
pdf ENG: PDF EN