ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍລະບຽບແຫຼ່ງກຳເນີດສິນຄ້າ ອາຊຽນ ຍີ່ປຸ່ນ

Metadata

Name: ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍລະບຽບແຫຼ່ງກຳເນີດສິນຄ້າ ອາຊຽນ ຍີ່ປຸ່ນ
Issue Number: 1569/ອຄ.ກຂອ
Issue Date: August 3, 2019
Category: Decision
Status: In Force
Responsible Agency: Ministry of Industry and Commerce
pdf Lao: PDF LAO