ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍມາດຕະຖານຂອງໂຮງງານຜະລິດນ້ຳດື່ມ

Metadata

Name: ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍມາດຕະຖານຂອງໂຮງງານຜະລິດນ້ຳດື່ມ ເລກ​ທີ 137 ອ​ຫ
Issue Number: 137/ອ​ຫ
Issue Date: March 24, 2005
Category: Decision
Status: In Force
Responsible Agency: Ministry of Industry and Commerce
pdf Lao: PDF LAO