ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍມາດຕະຖານໂຮງງານຜະລິດດິນຈີ່

Metadata

Name: ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍມາດຕະຖານໂຮງງານຜະລິດດິນຈີ່
Issue Number: 2075/ອຄ
Issue Date: October 19, 2010
Category: Decision
Status: In Force
Responsible Agency: Ministry of Industry and Commerce
pdf Lao: PDF LAO