ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍມາດຕະຖານອາກາດທີ່ປ່ອຍອອກຈາກໂຮງງານອຸດສາຫະກໍາປຸງແຕ່ງ ເລກ​ທີ 2062 ອ​ຄ

Metadata

Name: ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍມາດຕະຖານອາກາດທີ່ປ່ອຍອອກຈາກໂຮງງານອຸດສາຫະກໍາປຸງແຕ່ງ
Issue Number: 2062/ອ​ຄ
Issue Date: October 14, 2009
Category: Decision
Status: In Force
Responsible Agency: Ministry of Industry and Commerce
pdf Lao: PDF LAO