ການຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບການນຳໃຊ້ຖານຂໍ້ມູນນິຕິກຳ ແລະ ພິທີມອບຮັບ ເຄື່ອງຄອມພິວເຕີ ແລະ ເຄື່ອງແຈກສັນຍານອິນເຕີເນັດ ໃຫ້ບັນດາຫ້ອງການ ອຄເມືອງ ຈາກ ໂຄງການສ້າງຖານຂໍ້ມູນນິຕິກຳຂອງຂະແໜງ ອຄ ທີ່ແຂວງຫຼວງພະບາງ

ການຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບການນຳໃຊ້ຖານຂໍ້ມູນນິຕິກຳ ແລະ ພິທີມອບຮັບ ເຄື່ອງຄອມພິວເຕີ ແລະ ເຄື່ອງແຈກສັນຍານອິນເຕີເນັດຈາກ ໂຄງການສ້າງຖານຂໍ້ມູນນິຕິກຳຂອງຂະແໜງ ອຄ ວັນທີ 26 ມິຖຸນາ 2020 ທີ່ແຂວງຫຼວງພະບາງ ມີ ບັນດາທ່ານຜູ້ຕາງໜ້າທັງໝົດ ທີ່ມາຈາກ 8 ແຂວງ ພາກເໜືອ ຄື: ... Read More

ກອງປະຊຸມແລກປ່ຽນບົດຮຽນກ່ຽວກັບການຕິດຕາມການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດນິຕິກຳ ແລະ ເຜີຍແຜ່ຖານຂໍ້ມູນນິຕິກຳຂອງຂະແໜງການ.

ກອງປະຊຸມແລກປ່ຽນບົດຮຽນກ່ຽວກັບການຕິດຕາມການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດນິຕິກຳ ແລະ ເຜີຍແຜ່ຖານຂໍ້ມູນນິຕິກຳຂອງຂະແໜງການ. ວັນທີ 19 ມິຖຸນາ 2020 ທີ່ໂຮງແຮມເມືອງແທັງ ສະໜັບສະໜູນໂດຍ: ໂຄງການ ຮ່ວມມືແມ່ນໍ້າຂອງ-ສ. ເກົາຫຼີ (Mekong-ROK Cooperation ... Read More

ມອບຮັບ ເຄື່ອງຄອມພິວເຕີ ແລະ ເຄື່ອງແຈກສັນຍານອິນເຕີເນັດຈາກ ໂຄງການສ້າງຖານຂໍ້ມູນນິຕິກຳຂອງຂະແໜງ ອຄ ໃຫ້ບັນດາເມືອງ ວັນທີ 12 ມິຖຸນາ 2020 ທີ່ແຂວງຄຳມ່ວນ

ມອບຮັບ ເຄື່ອງຄອມພິວເຕີ ແລະ ເຄື່ອງແຈກສັນຍານອິນເຕີເນັດຈາກ ໂຄງການສ້າງຖານຂໍ້ມູນນິຕິກຳຂອງຂະແໜງ ອຄ ໃຫ້ບັນດາເມືອງ ວັນທີ 12 ມິຖຸນາ 2020 ທີ່ແຂວງຄຳມ່ວນ ... Read More

ການຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບການນຳໃຊ້ຖານຂໍ້ມູນນິຕິກຳ ແລະ ພິທີມອບຮັບ ເຄື່ອງຄອມພິວເຕີ ແລະ ເຄື່ອງແຈກສັນຍານອິນເຕີເນັດຈາກ ໂຄງການສ້າງຖານຂໍ້ມູນນິຕິກຳຂອງຂະແໜງ ອຄ ວັນທີ 12 ມິຖຸນາ 2020 ທີ່ແຂວງຄຳມ່ວນ

ການຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບ ‘‘ການນຳໃຊ້ຖານຂໍ້ມູນນິຕິກຳຂອງຂະແໜງ ອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ ແລະ ການມອບ–ຮັບ ເຄື່ອງຄອມພິວເຕີ-ເຄື່ອງແຈກສັນຍານອິນເຕີເນັດ’’ ພາຍໃຕ້ໂຄງການສ້າງຖານຂໍ້ມູນນິຕິກຳຂອງ ຂະແໜງ ອຄ ໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນວັນ​ທີ  12 ມິຖຸນາ 2020 ທີ່ ແຂວງຄຳມ່ວນ ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ນາງກິ່ງສະດອນ ເພັດດາວເຮືອງ ... Read More