ກອງປະຊຸມ ເຜີຍແຜ່ ແລະ ເກັບກຳຂໍ້ມູນ ກ່ຽວກັບ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດນິຕິກຳຂອງ ຂະແໜງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ທີ່ປະກາດໃຊ້ຜ່ານມາ ຢູ່ 2 ແຂວງພາກໃຕ້

​ໃນ​ລະຫວ່າງ​ວັນ​ທີ 02-06  ກໍລະກົດ  2019  ​ໄດ້ຈັດກອງ​ປະ​ຊຸມ​ເຜີຍ​ແຜ່ ​ແນະ​ນໍາ, ຕິດຕາມ ​ແລະ ເກັບ​ກຳ​ຂໍ້​ມູນ ​ການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ນິ​ຕິ​ກຳ​ຂອງ​ຂະ​ແໜງອຸດ​ສາ​ຫະ​ກຳ ແລະ ການ​ຄ້າ ທີ່​ປະ​ກາດ​ໃຊ້​ຜ່ານ​ມາ ​ແລະ  ເວບໄຊຖານຂໍ້ມູນິຕິກຳຂອງຂະແໜງ ອຄ ຢູ່ 02 ​ແຂວງ ຄື: ... Read More

ກອງປະຊຸມ ເຜີຍແຜ່ ແລະ ເກັບກຳຂໍ້ມູນ ກ່ຽວກັບ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດນິຕິກຳຂອງ ຂະແໜງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ທີ່ປະກາດໃຊ້ຜ່ານມາ ໃນວັນທີ 01 ກຸມພາ 2019, ຢູ່ທີ່ ພະແນກອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ

ກອງປະຊຸມ ເຜີຍແຜ່ ແລະ ເກັບກຳຂໍ້ມູນ ກ່ຽວກັບ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດນິຕິກຳຂອງ ຂະແໜງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ທີ່ປະກາດໃຊ້ຜ່ານມາ ໃນວັນທີ 01 ກຸມພາ 2019, ຢູ່ທີ່ ພະແນກອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ຫ້ອງການກະຊວງ ... Read More

ພິທີເປີດໂຕເວັບໄຊຖານຂໍ້ມູນນິຕິກຳຂອງຂະແໜງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ

ພິທີເປີດໂຕເວັບໄຊຖານຂໍ້ມູນນິຕິກຳຂອງຂະແໜງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ໃນວັນທີ 25/12/2018 ທີ່ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ສະໜັບສະໜຸນໂດຍ: ກອງທຶນຮ່ວມມືແມ່ນ້ຳຂອງ-ສ. ເກົາຫຼີ ... Read More