ແຈ້ງການເພີ່ທທະວີຂາຍໄມ້ຍຶດ 1591

Metadata

Name: ແຈ້ງການເພີ່ທທະວີຂາຍໄມ້ຍຶດ 1591
Issue Number: 1591/ອຄ.ກຂອ
Issue Date: ເດືອນກັນຍາ 25, 2017
Category: Notice
Status: In Force
Responsible Agency: ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ
pdf Lao: PDF LAO