ດໍາລັດ ວ່າດ້ວຍ ສະຫະກອນ

Metadata

Name: ດໍາລັດ ວ່າດ້ວຍ ສະຫະກອນ
Issue Number: 136/ນຍ
Issue Date: ເດືອນມີນາ 5, 2010
Category: Decree
Status: In Force
Responsible Agency: ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ
pdf Lao: PDF LAO
word lao: DOC LAO