ດຳລັດ ວ່າດ້ວຍທຸລະກິດນຳ້ມັນເຊື້ອໄຟ

Metadata

Name: ດຳລັດ ວ່າດ້ວຍທຸລະກິດນຳ້ມັນເຊື້ອໄຟ
Issue Number: 331/ນຍ
Issue Date: ເດືອນຕຸລາ 27, 2017
Category: Decree
Status: In Force
Responsible Agency: ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ
pdf Lao: PDF LAO
pdf ENG: PDF EN