ກອງປະຊຸມ ເຜີຍແຜ່ ແລະ ເກັບກຳຂໍ້ມູນ ກ່ຽວກັບ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດນິຕິກຳຂອງ ຂະແໜງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ທີ່ປະກາດໃຊ້ຜ່ານມາ ຢູ່ 2 ແຂວງພາກໃຕ້

​ໃນ​ລະຫວ່າງ​ວັນ​ທີ 02-06  ກໍລະກົດ  2019  ​ໄດ້ຈັດກອງ​ປະ​ຊຸມ​ເຜີຍ​ແຜ່ ​ແນະ​ນໍາ, ຕິດຕາມ ​ແລະ ເກັບ​ກຳ​ຂໍ້​ມູນ ​ການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ນິ​ຕິ​ກຳ​ຂອງ​ຂະ​ແໜງອຸດ​ສາ​ຫະ​ກຳ ແລະ ການ​ຄ້າ ທີ່​ປະ​ກາດ​ໃຊ້​ຜ່ານ​ມາ ​ແລະ  ເວບໄຊຖານຂໍ້ມູນິຕິກຳຂອງຂະແໜງ ອຄ ຢູ່ 02 ​ແຂວງ ຄື: ... ອ່ານເພີ່ມເຕີມ

ກອງປະຊຸມ ເຜີຍແຜ່ ແລະ ເກັບກຳຂໍ້ມູນ ກ່ຽວກັບ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດນິຕິກຳຂອງ ຂະແໜງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ທີ່ປະກາດໃຊ້ຜ່ານມາ ໃນວັນທີ 01 ກຸມພາ 2019, ຢູ່ທີ່ ພະແນກອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ

ກອງປະຊຸມ ເຜີຍແຜ່ ແລະ ເກັບກຳຂໍ້ມູນ ກ່ຽວກັບ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດນິຕິກຳຂອງ ຂະແໜງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ທີ່ປະກາດໃຊ້ຜ່ານມາ ໃນວັນທີ 01 ກຸມພາ 2019, ຢູ່ທີ່ ພະແນກອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ຫ້ອງການກະຊວງ ... ອ່ານເພີ່ມເຕີມ

ພິທີເປີດໂຕເວັບໄຊຖານຂໍ້ມູນນິຕິກຳຂອງຂະແໜງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ

ພິທີເປີດໂຕເວັບໄຊຖານຂໍ້ມູນນິຕິກຳຂອງຂະແໜງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ໃນວັນທີ 25/12/2018 ທີ່ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ສະໜັບສະໜຸນໂດຍ: ກອງທຶນຮ່ວມມືແມ່ນ້ຳຂອງ-ສ. ເກົາຫຼີ ... ອ່ານເພີ່ມເຕີມ