ກອງປະຊຸມ ເຜີຍແຜ່ ແລະ ເກັບກຳຂໍ້ມູນ ກ່ຽວກັບ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດນິຕິກຳຂອງ ຂະແໜງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ທີ່ປະກາດໃຊ້ຜ່ານມາ

ໃນວັນທີ 01 ກຸມພາ 2019, ຢູ່ທີ່ ພະແນກອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ຫ້ອງການກະຊວງ (ພະແນກນິຕິກຳ) ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມ ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຮ່ວມຂອງ ທ່ານ ສີທົນ ນັນທະລາດ, ຫົວໜ້າພະແນກອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ແລະ ທ່ານ ປອ ບຸນເພັງ ສີບຸນເຮືອງ, ຮອງຫົວໜ້າຫ້ອງການກະຊວງ ຊຶ່ງມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຈາກບັນດາຫ້ອງການອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ເມືອງ 12 ເມືອງ ພາຍໃນແຂວງສະຫວັນນະເຂດ, ບັນດາພະນັກງານພາຍໃນພະແນກອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ແຂວງ ແລະ ຕາງໜ້າ ຫ້ອງການກະຊວງ ລວມທັງໝົດ 77 ທ່ານ.

ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ແມ່ນຈັດຂຶ້ນເພື່ອ ເຜີຍແຜ່, ແນະນໍາ ແລະ ເກັບກໍາຂໍ້ມູນ ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດນິຕິກຳຂອງຂະແໜງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ທີ່ປະກາດໃຊ້ໃນໄລຍະຜ່ານມາ ໃຫ້ພະນັກງານຂອງພະແນກອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ແຂວງ ແລະ ຫ້ອງການອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ເມືອງ ຮັບຮູ້ຢ່າງທົ່ວເຖິງ ແລະ ເຂົ້າໃຈຢ່າງເລິກເຊິ່ງ.

            ກອງປະຊຸມໄດ້ໃຫ້ຮູ້ກ່ຽວກັບ ນິຕິກຳທັງໝົດຂອງກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ແລະ ແຜນການສ້າງນິຕິກຳ ໃນປີ 2019, ນິຕິກຳ 3 ສະບັບລ່າສຸດ ທີ່ເປັນບ່ອນອີງສຳລັບການຂຶ້ນທະບຽນວິສາຫະກິດ ແບບໃໝ່ ແລະ ການອອກໃບອະນຸຍາດດຳເນີນທຸລະກິດ, ຂັ້ນຕອນ ແລະ ເຕັກນິກຂອງການສ້າງນິຕິກໍາລຸ່ມກົດໝາຍ ແລະ ເວັບໄຊຖານຂໍ້ມູນນິຕິກຳຂອງຂະແໜງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ.

ພ້ອມນີ້, ເພື່ອເກັບກຳຂໍ້ມູນ ກ່ຽວກັບ ຂໍ້ສະດວກ, ຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກ, ປະສິດທິຜົນຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍ ແລະ ນິຕິກໍາລຸ່ມກົດໝາຍ ທີ່ປະກາດໃຊ້ໃນໄລຍະຜ່ານມາ ຊຶ່ງທ້ອງຖິ່ນເປັນຜູ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕົວຈິງ, ປະທານກອງປະຊຸມໄດ້ເປີດເວລາສົນທະນາແລກປ່ຽນບົດຮຽນກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕົວຈິງ ໂດຍສາມາດສັງລວມໄດ້ຫຼາຍຄຳເຫັນທີ່ເປັນປະໂຫຍດ ແລະ ຕ້ອງນຳໄປພິຈາລະນາແກ້ໄຂ.

ໃນຕອນບ່າຍຂອງວັນດຽວກັນ, ຫ້ອງການກະຊວງໄດ້ມີໂອກາດໄປຢ້ຽມຢາມ ຫ້ອງການອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ເມືອງ ຢູ່ ນະຄອນໄກສອນພົມວິຫານ ແລະ ເມືອງ ອຸທຸມພອນ ເພື່ອຕິດຕາມສະພາບການຄຸ້ມຄອງ-ບໍລິຫານຫ້ອງການ, ຮັບຟັງຂໍ້ສະດວກ ແລະ ຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ບັນຫາຕິດພັນກັບນິຕິກຳ ທີ່ ຫ້ອງການອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ເມືອງ ພົບພໍ້

Uncategorized