ແຈ້ງການເພີ່ທທະວີຂາຍໄມ້ຍຶດ 1591

Metadata

Name: ແຈ້ງການເພີ່ທທະວີຂາຍໄມ້ຍຶດ 1591
Issue Number: 1591/ອຄ.ກຂອ
Issue Date: September 25, 2017
Category: Notice
Status: In Force
Responsible Agency: Ministry of Industry and Commerce
pdf Lao: PDF LAO