ຄຳສັ່ງ ວ່າດ້ວຍການໂຈະການອະນຸຍາດດຳເນີນທຸລະກິດໃໝ່ກ່ຽວກັບໂຮງງານອຸດສາຫະກຳປຸງແຕ່ງທີ່ນຳໃຊ້ສິ່ງເສດເຫຼືອຢາງປລາສຕິກເປັນວັດຖຸດິບ

Metadata

Name: ຄຳສັ່ງວ່າດ້ວຍການໂຈະການອະນຸຍາດດຳເນີນທຸລະກິດໃໝ່ກ່ຽວກັບໂຮງງານອຸດສາຫະກຳປຸງແຕ່ງທີ່ນຳໃຊ້ສິ່ງເສດເຫຼືອຢາງປລາສຕິກເປັນວັດຖຸດິບ
Issue Number: 0930/ອຄ.ກອຫ
Issue Date: July 31, 2019
Category: Order
Status: In Force
Responsible Agency: Ministry of Industry and Commerce
pdf Lao: PDF LAO
pdf ENG: PDF EN
word eng: DOC EN