ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ​ວ່າ​ດ້ວຍອົງການປະຕິບັດວຽກງານກວດກາການຄ້າ ​

Metadata

Name: ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ​ວ່າ​ດ້ວຍອົງການປະຕິບັດວຽກງານກວດກາການຄ້າ
Issue Number: 2552/ອ​ຄ.ກ​ຄ​ພນ
Issue Date: December 14, 2012
Category: Decision
Status: In Force
Responsible Agency: Ministry of Industry and Commerce
pdf Lao: PDF LAO