ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍມາດຕະຖານໂຮງງານຂ້າສັດ ເລກ​ທີ 0942 ອ​ຄ

Metadata

Name: ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍມາດຕະຖານໂຮງງານຂ້າສັດ
Issue Number: 0942/ອ​ຄ
Issue Date: May 13, 2010
Category: Decision
Status: In Force
Responsible Agency: Ministry of Industry and Commerce
pdf Lao: PDF LAO