ພິທີປິດໂຄງການສ້າງຖານ​ຂໍ້​ມູນ​ນິ​ຕິ​ກຳຂະ​ແໜງ​ອຸດ​ສາ​ຫະ​ກຳ ແລະ ກາ​ນ​ຄ້າ

ຫ້ອງການ ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ໃນນາມໜ່ວຍງານຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການສ້າງຖານຂໍ້ມູນນິຕິກຳ ຂອງຂະແໜງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ໄດ້ຈັດພິທີປິດໂຄງການສ້າງຖານຂໍ້ມູນນິິຕິກຳຂອງຂະ​ແໜງ​ອຸດສາຫະກຳ ​ແລະ ການ​ຄ້າ ຊຶ່ງໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກກອງທຶນການຮ່ວມມືແມ່ນໍ້າຂອງ-ສ.ເກົາຫຼີ (Mekong-ROK Cooperation Fund). ພິທີດັ່ງກ່າວຈະໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 30 ກັນຍາ 2020 ​ທີ່ ... Read More

ການຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບການນຳໃຊ້ຖານຂໍ້ມູນນິຕິກຳ ແລະ ພິທີມອບຮັບ ເຄື່ອງຄອມພິວເຕີ ແລະ ເຄື່ອງແຈກສັນຍານອິນເຕີເນັດ ໃຫ້ບັນດາຫ້ອງການ ອຄເມືອງ ຈາກ ໂຄງການສ້າງຖານຂໍ້ມູນນິຕິກຳຂອງຂະແໜງ ອຄ ທີ່ແຂວງຫຼວງພະບາງ

ການຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບການນຳໃຊ້ຖານຂໍ້ມູນນິຕິກຳ ແລະ ພິທີມອບຮັບ ເຄື່ອງຄອມພິວເຕີ ແລະ ເຄື່ອງແຈກສັນຍານອິນເຕີເນັດຈາກ ໂຄງການສ້າງຖານຂໍ້ມູນນິຕິກຳຂອງຂະແໜງ ອຄ ວັນທີ 26 ມິຖຸນາ 2020 ທີ່ແຂວງຫຼວງພະບາງ ມີ ບັນດາທ່ານຜູ້ຕາງໜ້າທັງໝົດ ທີ່ມາຈາກ 8 ແຂວງ ພາກເໜືອ ຄື: ... Read More

ກອງປະຊຸມແລກປ່ຽນບົດຮຽນກ່ຽວກັບການຕິດຕາມການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດນິຕິກຳ ແລະ ເຜີຍແຜ່ຖານຂໍ້ມູນນິຕິກຳຂອງຂະແໜງການ.

ກອງປະຊຸມແລກປ່ຽນບົດຮຽນກ່ຽວກັບການຕິດຕາມການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດນິຕິກຳ ແລະ ເຜີຍແຜ່ຖານຂໍ້ມູນນິຕິກຳຂອງຂະແໜງການ. ວັນທີ 19 ມິຖຸນາ 2020 ທີ່ໂຮງແຮມເມືອງແທັງ ສະໜັບສະໜູນໂດຍ: ໂຄງການ ຮ່ວມມືແມ່ນໍ້າຂອງ-ສ. ເກົາຫຼີ (Mekong-ROK Cooperation ... Read More

ມອບຮັບ ເຄື່ອງຄອມພິວເຕີ ແລະ ເຄື່ອງແຈກສັນຍານອິນເຕີເນັດຈາກ ໂຄງການສ້າງຖານຂໍ້ມູນນິຕິກຳຂອງຂະແໜງ ອຄ ໃຫ້ບັນດາເມືອງ ວັນທີ 12 ມິຖຸນາ 2020 ທີ່ແຂວງຄຳມ່ວນ

ມອບຮັບ ເຄື່ອງຄອມພິວເຕີ ແລະ ເຄື່ອງແຈກສັນຍານອິນເຕີເນັດຈາກ ໂຄງການສ້າງຖານຂໍ້ມູນນິຕິກຳຂອງຂະແໜງ ອຄ ໃຫ້ບັນດາເມືອງ ວັນທີ 12 ມິຖຸນາ 2020 ທີ່ແຂວງຄຳມ່ວນ ... Read More