ພິທີເປີດໂຕເວັບໄຊຖານຂໍ້ມູນນິຕິກຳຂອງຂະແໜງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ

ພິທີເປີດໂຕເວັບໄຊຖານຂໍ້ມູນນິຕິກຳຂອງຂະແໜງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ໃນວັນທີ 25/12/2018 ທີ່ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ສະໜັບສະໜຸນໂດຍ: ກອງທຶນຮ່ວມມືແມ່ນ້ຳຂອງ-ສ. ເກົາຫຼີ ... Read More

ກອງປະຊຸມທາບທາມຄຳຄິດເຫັນ ຕໍ່ຮ່າງດຳລັດ ວ່າດ້ວຍທຸລະກິດຍານພາຫະນະ, ໃນວັນທີ 9-10 ພຶດສະພາ 2018 ທີ່ ແຂວງຫລວງພະບາງ

ຈຸດປະສົງກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ແມ່ນເພື່ອທາບທາມຄຳເຫັນແບບເປີດກວ້າງ ເພື່ອລະດົມຄຳຄິດເຫັນຈາກທັງພາກລັດ ແລະ ພາກທຸລະກິດ ແນໃສ່ເຮັດໃຫ້ເນື້ອໃນຂອງຮ່າງດຳລັດສະບັບປັບປຸງ ນີ້ ມີຄວາມຮັດກຸມ, ຄົບຖ້ວນ, ສົມບູນ ແລະ ແທດເໝາະກັບສະພາບຕົວຈິງໃນ ສປປ ລາວ ໃນປະຈຸບັນ ແລະ ອານາຄົດຂ້າງໜ້າ. ພ້ອມນີ້, ກໍເພື່ອໃຫ້ສອດຄ່ອງຕາມຂັ້ນຕອນການສ້າງນິຕິກໍາ ດັ່ງທີ່ໄດ້ກໍານົດໃນກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການສ້າງນິຕິກໍາ. ... Read More

ໂຄງການຮ່ວມມືລາວ-ສະຫະລັດອາເມລິກາ ເພື່ອການເຊື່ອມໂຍງສາກົນ ແລະ ອາຊຽນ (USAID LUNA II)

ພິທີມອບ ຮັບ ປຶ້ມຄູ່ມືການຍ້ອມສີທຳມະຊາດ ລະຫວ່າງ ຫ້ອງການກະຊວງ ອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າແລະ ໂຄງການຮ່ວມມືລາວ-ສະຫະລັດອາເມລິກາ ເພື່ອການເຊື່ອມໂຍງສາກົນ ແລະ ອາຊຽນ (USAID LUNA II) ... Read More

ທ່ານຫົວໜ້າຫ້ອງການລົງເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ

ທ່ານຫົວໜ້າຫ້ອງການລົງເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ ນຳຫ້ອງການອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ເມືອງປາກຊັນ ແລະ ປາກກະດິງ ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 13-15 ພະຈິກ 2018 ... Read More