ພິທີມອບ ຮັບ ປຶ້ມຄູ່ມືການຍ້ອມສີທຳມະຊາດ ລະຫວ່າງ ຫ້ອງການກະຊວງ ອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າແລະ ໂຄງການຮ່ວມມືລາວ-ສະຫະລັດອາເມລິກາ ເພື່ອການເຊື່ອມໂຍງສາກົນ ແລະ ອາຊຽນ (USAID LUNA II)

Uncategorized

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *