ທ່ານຫົວໜ້າຫ້ອງການລົງເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ ນຳຫ້ອງການອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ເມືອງປາກຊັນ ແລະ ປາກກະດິງ ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 13-15 ພະຈິກ 2018

Uncategorized

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *