ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 8-12 ກໍລະກົດ 2019 ຄະນະຈາກກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ໄດ້ລົງໄປຢ້ຽມຢາມ ແລະ ເຮັດວຽກແລກປ່ຽນບົດຮຽນກັບຂະແໜງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ ຢູ່ທີ່ ແຂວງ ບໍລິຄຳໄຊ, ຄຳມ່ວນ ແລະ ສະຫວັນນະເຂດ ພ້ອມນີ້ ກໍຍັງໄດ້ມີໄປຢ້ຽມຊົມພາກທຸລະກິດ ເຊັ່ນ ໂຮງງານແປ້ງມັນຕົ້ນ, ໂຮງງານນຳ້ດື່ມ, ໂຮງງານປຸງແຕ່ງໄມ້, ໂຮງສີເຂົ້າ, ໂຮງງານຜະລິດເຈ້ຍ…

Uncategorized