ການຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບການນຳໃຊ້ຖານຂໍ້ມູນນິຕິກຳ ແລະ ພິທີມອບຮັບ ເຄື່ອງຄອມພິວເຕີ ແລະ ເຄື່ອງແຈກສັນຍານອິນເຕີເນັດຈາກ ໂຄງການສ້າງຖານຂໍ້ມູນນິຕິກຳຂອງຂະແໜງ ອຄ ວັນທີ 26 ມິຖຸນາ 2020 ທີ່ແຂວງຫຼວງພະບາງ ມີ ບັນດາທ່ານຜູ້ຕາງໜ້າທັງໝົດ ທີ່ມາຈາກ 8 ແຂວງ ພາກເໜືອ ຄື: ແຂວງຜົ້ງສາລີ, ຫຼວງນໍ້າທາ,  ບໍ່ແກ້ວ, ອຸດົມໄຊ, ຫຼວງພະບາງ, ໄຊຍະບູລີ, ຫົວພັນ ແລະ ຊຽງຂວາງ ທີ່ໄດ້ມາເຂົ້າຮ່ວມການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ພິທີມອບ-ຮັບ ອຸປະກອນ IT ໃນຄັ້ງ​ນີ້.

Uncategorized